Witamy  w„Kup w domu”.

Natej stronie znajdziesz Ogólne warunki świadczenia usług („Warunki ogólne”), które określają zasadyna podstawie których firma Agesoft S.r.l. („Agesoft”) zapewnia dostęp do aplikacji mobilnej „Kup z domu” („APP” lub „Aplikacja”), która umożliwia użytkownikom zamawianie produktówktóre można przeglądać w ramach aplikacji („Usługa”). 

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki ogólne przed rejestracją w Aplikacji i rozpoczęciem korzystania z Usługi. W przypadku pytań dotyczących tego samego można skontaktować się z Agesoft na adres e-mail amministrazione@agesoft.it lub pod numerem +390650934767. 

Wykorzystanie danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem aplikacji podlega Polityce prywatności przygotowanej przez Agesoft jako administratora danych, z którą można się zapoznać poprzez link na stronie. 

Twoje prawa nie  w żaden sposób przekraczane przez niniejsze Ogólne Warunkiktóre mają zastosowanie oprócz praw i nie zastępują ich. 

Tworząc konto w aplikacjipotwierdzaszże akceptujesz niniejsze warunki ogólneUżytkownicy aplikacjiktórzy nie akceptują niniejszych Ogólnych warunków zobowiązani do nieużywania usług oferowanych przez aplikację i nie zamawiania produktów za pośrednictwem aplikacji. 

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA I SPRZEDAŻY 

 

Rola Agesoft i własność platformy 

Agesoft jest spółką prawa włoskiegoktóra działa w sektorze IT jako producent oprogramowania i aplikacji mobilnych, z siedzibą pod adresem Via Pindaro 28N – 00125 Rzym (RM), kod podatkowy 13912301002, numer VAT 15432831004. 

Agesoft jest jedynym właścicielem aplikacji, za pośrednictwem której zarządzana jest usługa, a także wszystkich powiązanych praw związanych z eksploatacją samej platformy. 

 

Treść usługi 

Agesoft udostępnia system użytkownikomktórzy zarejestrują się za pośrednictwem aplikacji bezpłatnieaby przekazać swoje zamówienia firmomktóre pojawiają się w aplikacji. 

Umowa na dostawę i zakup Produktów jest zawierana bezpośrednio między użytkownikiem a firmą, do której użytkownik składa zamówienie. W związku z tym transakcja zakupu zostanie zawarta bezpośrednio między użytkownikiem a firmą, do której odnosi się zamówieniebez żadnej interwencji ze strony Agesoft. 

Rozumie się zatemże Agesoft nie ma obowiązku promowania zawierania umów między użytkownikami a firmami, które oferują swoje produkty za pośrednictwem aplikacji. 

 

Zastosowanie warunków ogólnych 

Niniejsze warunki ogólne dotyczą użytkowników korzystających z aplikacji do składania zamówień. 

 

– Warunki korzystania z Usługi 

Korzystanie z aplikacji i oferowanych przez nią usług jest dozwolone tylko dla użytkowników w wieku powyżej 18 latzgodnie z prawem włoskim (powyżej 18 lat). 

Korzystanie z aplikacji umożliwia tworzenie użytkowników mających na celu bezpłatne konsultacje z firmami oferującymi swoje produkty oraz zawieranie zamówień. 

Relacje między użytkownikami a firmami, które oferują swoje produkty za pośrednictwem aplikacji, w tym zakupwymiana informacjidostawa i płatność towarówzachodzą wyłącznie między użytkownikami a zainteresowanymi firmami, bez udziału Agesoft. 

Użytkownicy zobowiązują się również nie wykorzystywać w niewłaściwy sposób kontaktów obecnych z jakiegokolwiek powodu w aplikacji „Kup z domu”. 

 

Modalność wysyłania zamówień i dostawy produktów 

Każda firma wyznaczony przez nią obszar dostawyaby zapewnićże zamówienia docierają na adres dostawy w najlepszych warunkach, a każda z nich decyduje o terminie dostawyUsługa dostawy realizowana jest bezpośrednio i wyłącznie przez sprzedawcę produktówZapłata za produkty nastąpi w momencie dostawy lub wcześniej (zgodnie z warunkami i gwarancjami przewidzianymi przez prawo w przypadku sprzedaży na odległośćzgodnie z metodami płatności przyjętymi przez dane przedsiębiorstwo (lepiej wskazanymi we wniosku). 

Użytkownik będzie mógł przeglądać i uzyskiwać dostęp za pośrednictwem aplikacji tylko produkty oferowane przez firmyktóre dostarczają na jego obszarze. Po wybraniu produktówktóre zamierza zamówićużytkownik ma możliwość złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź zamówienie”. 

Po otrzymaniu zamówienia Agesoft przekazuje to samo zainteresowanemu przedsiębiorstwu i powiadamia użytkownikapoprzez powiadomienie push lub pasywną aktualizację bazy danychże zamówienie zostało otrzymane i jest przetwarzaneOkreślonoże każda strona potwierdzeniaktórą użytkownik może wyświetlić w aplikacjitylko potwierdza przesłanie zamówienia do zainteresowanej firmyale nie musi to oznaczaćże zamówione produkty zostaną dostarczone. W rzeczywistości po zawarciu zamówień przez użytkowników muszą one zostać potwierdzone wyłącznie przez zainteresowane przedsiębiorstwo w oparciu o ich dostępnośćRozumie się zatemże umowę z danym przedsiębiorstwem dotyczącą dostawy żądanych produktów należy uznać za zakończoną od momentu otrzymania potwierdzenia przez  ostatniąNależy pamiętaćże do czasu otrzymania potwierdzenia od zainteresowanej firmy użytkownik zawsze ma prawo do modyfikacji lub wycofania się z zamówieniakontaktując się z obsługą klienta, o której mowa w art. 7 niniejszych Ogólnych warunków. Po sfinalizowaniu umowy na dostawę zamówionych produktów (po otrzymaniu przez użytkownika potwierdzenia przesłanego przez dane przedsiębiorstwoużytkownik nadal będzie miał prawo skorzystać z prawa do przemyślenia na podstawie artykułów . 52 i kolejne D. Lsg. 206 z 2005 r. Z tego prawa można skorzystać w stosunku do spółki, z którą zawarto zakup, a Agesoft w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za brak uznania tego prawa. 

Agesoft gorąco zachęca wszystkie firmyktóre oferują swoje produkty za pośrednictwem aplikacji, do realizacji wszystkich zamówień i do niezwłocznego informowania o wszelkich odmowach realizacji zamówień. W żadnym wypadku Agesoft nie może wykluczyćże firmy odmawiają wykonania zamówień w dowolnym momencie z powodu niedostępności żądanych produktów i / lub innych przyczyn siły wyższej. 

Szacowane czasy dostaw i wycofań są dostarczane przez zainteresowane przedsiębiorstwa i mają jedynie charakter orientacyjny. Agesoft nie gwarantuje zatem, że zamówienia zostaną dostarczone lub będą dostępne do odbioru w przewidywanym czasie. 

Przypominamyże płatność za produkty nastąpi w momencie dostawy lub wcześniej (zgodnie z warunkami i gwarancjami przewidzianymi przez prawo w przypadku sprzedaży na odległośćzgodnie z metodami płatności zaakceptowanymi przez dane przedsiębiorstwo (co lepiej wskazano we wniosku) . 

 

-Ceny 

Ceny produktów  podane w aplikacjiCeny zawierają podatek VAT, ale mogą nie obejmować kosztów dostawy (jeśli zamiast „odbioru” wybrano opcję „dostawa”). W stosownych przypadkach koszty te  dodawane do całkowitej kwoty należnej. 

Aplikacja zawiera dużą liczbę produktów i zawsze jest możliweże niektóre z nich mogą zawierać niedokładne wskazanie cenyJeśli dokładna cena Zamówienia jest wyższa niż cena wskazana w aplikacjiAgesoft zwykle dba o kontakt z użytkownikiem przed wysyłką zamówienia. W takim przypadku ani Agesoft, ani zainteresowane przedsiębiorstwo nie  zobowiązane do zapewnieniaże zamówienie zostanie dostarczone użytkownikowi po nieprawidłowo wskazanej niższej cenie, ani do zwrotu użytkownikowi różnicy w porównaniu z nieprawidłową ceną. W przypadkugdy cena jest zbyt wysoka w porównaniu z pierwotnie ustaloną ceną, a użytkownik jest konsumentemzgodnie z Kodeksem konsumentaużytkownik będzie miał prawo odstąpić od zamówienia. 

 

-Obsługa klienta i czat na żywo 

Agesoft uważa obsługę klienta i czat na żywo za niezwykle ważneObsługa klienta i czat na żywo starają się w miarę możliwości pomóc użytkownikowi w imieniu zainteresowanych firm w przypadku problemów z zamówieniemUżytkownik może skontaktować się z obsługą klientadzwoniąc pod numer 06 50934767 lub pisząc na adres sales@agesoft.it. 

Jak wskazano w poprzednim artykule 5, jeśli użytkownik chce zmodyfikować swoje konto lub wycofać się z niego po wysłaniu (ale przed otrzymaniem potwierdzenia od zainteresowanej firmy), użytkownik ma prawo skontaktować się z obsługą klientapodając metody opisane powyżej. 

 

-Licencja użytkownika 

Użytkownik może korzystać z aplikacji, a także drukować i pobierać wyciągi z aplikacji do użytku osobistego w celach niekomercyjnych pod następującymi warunkami: 

 •  użytkownik nie może korzystać z aplikacji w niewłaściwy sposób, w tym poprzez hakowanie lub skomputeryzowane techniki wydobywania (zgarniania) danych. O ile nie postanowiono inaczejprawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z aplikacją i materiałami w niej opublikowanymi (w tym między innymi zdjęcia i grafiki własnością Agesoft lub podmiotyod których Agesoft uzyskał odpowiednią licencjęWyżej wymienione prace  chronione na całym świecie zgodnie z prawami autorskimi i traktatami, a wszelkie prawa  zastrzeżone. Do celów tej aplikacji jakiekolwiek wykorzystanie wyciągów z tej aplikacji w sposób inny niż przewidziany w tym artykule jest zabronione. 
 • Nie wolno modyfikować cyfrowych lub papierowych kopii jakichkolwiek materiałów drukowanych zgodnie z postanowieniami artykułu 8 ani używać jakichkolwiek rysunkówfotografii lub innych obrazówsekwencji wideo lub audio oddzielnie od tekstuktóry mu towarzyszy. 
 • Konieczne jest upewnienie sięże Agesoft jest zawsze rozpoznawany jako autor materiałów w aplikacji. 
 • Użycie materiałów w aplikacji do celów komercyjnych jest niedozwolone bez uzyskania licencji firmy Agesoft. 
 • Zastrzeżenie prawPrawaktóre nie zostały wyraźnie przyznane w tej aplikacji zastrzeżone. 

 

-Dostęp do aplikacji 

Chociaż Agesoft dokłada starańaby dostęp do aplikacji mógł normalnie odbywać się 24 godziny na dobę (24 godziny na dobę), Agesoft nie przyjmuje żadnych zobowiązań w tym zakresie i nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadkugdy Aplikacja w dowolnym momencie lub na dowolny okres czasu nie jest dostępna. 

Dostęp do aplikacji można tymczasowo zawiesić w dowolnym momencienawet bez powiadomienia, w przypadku konserwacji i / lub z przyczyn niezależnych od AgesoftAgesoft i użytkownik mogą odstąpić od niniejszych Ogólnych Warunków z 14-dniowym wyprzedzeniem (do przekazania pocztą elektroniczną). W przypadku wycofania Agesoft usunie konto użytkownikabez uszczerbku dla zobowiązań prawnych. 

 

-Rejestracja i przetwarzanie danych osobowych 

Podczas rejestracji w aplikacji użytkownik musi podać swoje dane osobowe i kontaktowe, a także swoje położenie geograficzne. 

Agesoft zobowiązuje się do ochrony poufności i bezpieczeństwa danych użytkowników. Wszystkie dane osobowe użytkowników gromadzone przez Agesoft są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności Agesoft. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką prywatności, która na podstawie tego odniesienia stanowi integralną część Ogólnych warunków i jest dostępna pod poniższym linkiem. 

  

-Linki stron trzecich 

Wszelkie linki do stron osób trzecich w aplikacji  udostępniane wyłącznie dla wygody odwiedzających i użytkownikówKorzystanie z tych łączy wiąże się z porzuceniem aplikacjiAgesoft nie zbadał wyżej wspomnianych witryn stron trzecich i nie ma nad nimi kontroli ani ich zawartości ani dostępności (i nie ponosi za nie odpowiedzialności). Agesoft nie zatwierdza ani nie udziela żadnych gwarancji w związku z wyżej wymienionymi witrynamizawartymi w nich materiałami lub wynikami wynikającymi z ich wykorzystaniaKażdykto decyduje się na dostęp do strony trzeciejktórej link znajduje się w aplikacjirobi to wyłącznie na własne ryzyko. 

Możliwe jest wstawienie linku do strony głównej aplikacji (strony głównejpod warunkiemże: 

 • odbywa się to w prawidłowy i zgodny z prawem sposóbktóry nie szkodzi reputacji Agesoft ani z niej nie korzysta; 
 • nie uwzględniono linkówktóre odnoszą się do witrynktóre nie  własnością użytkownika lub muszą to robić w sposób sugerujący formę powiązania z Agesoft lub jego zatwierdzeniaktóra w rzeczywistości nie istnieje; 
 • Agesoft ma prawo do odwołania zgody na umieszczanie linków w dowolnym momencie. 

 

-Odpowiedzialność użytkownika 

Nic w tej aplikacji nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Agesoft w przypadku śmierci lub obrażeń ciała wynikających z winy Agesoft, ani odpowiedzialności Agesoft w przypadku umyślnego niewłaściwego postępowania lub rażącego zaniedbania, ani żadnej dalszej odpowiedzialnościktórej nie można wykluczyć ani ograniczyć na podstawie obowiązującego prawodawstwa. 

wyjątkiem przypadków określonych w poprzednim akapicieAgesoft w żadnym wypadku nie odpowiada użytkownikom ani w umowie, ani poza umową (w tym w wyniku zaniedbania), na niedostarczenie (lub opóźnienie w dostawiezamówionych produktów, ani na dostawa różnych produktówuszkodzonych lub niezdatnych do użytku zgodnie z przeznaczeniemAgesoft nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie umowy na dostawę produktów zamówionych między użytkownikiem a zainteresowanymi firmami lub za zarządzanie transakcjami związanymi z zakupem zamówionych produktów. 

Co więcej, Agesoft nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkowników ani w umowie, ani poza umową (w tym w wyniku zaniedbania), za naruszenie obowiązków nałożonych przez prawo lub jakikolwiek inny tytuł, nawet jeśli jest to przewidywalna okoliczność wynikająca z: lub w związku z aplikacją w związku z:   

 • wszelkie straty zyskówsprzedażydziałalności gospodarczej lub dochodu; 
 • utrata lub zniszczenie danychinformacji lub oprogramowania; 
 • utrata możliwości biznesowych; 
 • utrata oczekiwanych oszczędności; 
 • utrata wartości firmylub 
 • wszelkie straty pośrednie lub wynikowe. 

Bez uszczerbku dla powyższego, całkowita odpowiedzialność Agesoft wobec użytkowników w związku z wszelkimi innymi stratami wynikającymi z lub w związku z aplikacją lub korzystaniem z niej przez użytkownika, niezależnie od tego, czy jest to umowne, pozaumowne, w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jakiegokolwiek innego tytułu nie może przekroczyć kwoty równoważnej wartości złożonego zamówienia. 

 Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe lub powiązane kosztyktóre mogą wystąpić podczas korzystania z aplikacji lub w jej wyniku, w tym między innymi koszty związane z pomocąnaprawą o adaptacja jakichkolwiek urządzeńoprogramowania lub danych stanowiących własność użytkownika lub których użytkownik posiada własność lub posiadanie w drodze leasingu lub licencji lub z których użytkownik korzysta w inny sposób. 

 

-Wydarzenia siły wyższej 

Agesoft nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązany do zrekompensowania ewentualnego niewywiązania się lub spóźnionego wywiązania się z zobowiązań umownych wynikających z niniejszych Ogólnych warunkówktóre  spowodowane zdarzeniami wykraczającymi poza uzasadnioną możliwość kontroli ze strony Agesoft („Zdarzenia siły wyższej „). 

Zdarzenie siły wyższej obejmuje każde działanie, zdarzenie, niespełnienie, zaniechanie lub wypadek, które wykraczają poza uzasadnione możliwości kontrolne Agesoft i obejmują w szczególności (przykładowo i nie tylko):   

 • strajkilokaut lub inne działania w kontekście relacji między pracownikami a firmami; 
 • niepokoje społecznezamieszkiinwazjeataki terrorystyczne lub groźby ataków terrorystycznychwojny (nawet przy braku określonej deklaracjilub groźby wojny, a także przygotowania do wojny; 
 • pożarywybuchyburzepowodzietrzęsienia ziemiosiadanie ziemi (w tym osiadanie ziemi), epidemie lub inne klęski żywiołowe; 
 • niemożność korzystania z transportu kolejowegomorskiegolotniczegodrogowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego; 
 • niemożność korzystania z publicznych lub prywatnych sieci komunikacyjnychjest 
 • prawadekretyprzepisyregulacje lub restrykcyjne zasady jakiegokolwiek rządu. 

Wykonanie przez Agesoft zobowiązań umownych na podstawie niniejszych Ogólnych warunków uznaje się za zawieszone na czas trwania zdarzenia Siły Wyższej, a Agesoft korzysta z przedłużenia okresu przewidzianego na realizację równego czasowi trwania wyżej wymienionego okresu. Agesoft dokłada wszelkich starań, aby dotrzeć do końca zdarzenia siły wyższej lub znaleźć rozwiązanie, w którym zobowiązania umowne Agesoft mogą być wypełnione pomimo zdarzenia siły wyższej 

  

-Rozkład 

Zgodnie z art. 1456Kodeksu cywilnegoAgesoft ma prawo rozwiązać stosunek umowny z użytkownikiem i zawiesić prawo użytkownika do korzystania z aplikacjiniezwłocznie, za pomocą pisemnej komunikacji (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej), w przypadkugdy Według Agesoftwedług własnego uznaniaużytkownik nie zapłacił za zamówieniektórego produkty zostały dostarczone przez dane przedsiębiorstwo lub naruszył inne istotne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków. 

Po zakończeniu lub zawieszeniu użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia każdego wyciągu z aplikacjiktóry został pobrany lub wydrukowanyjeśli to konieczne. 

 

-Zawieszenie usługi 

Bez uszczerbku dla treści wskazanych w poprzednim artykule, Agesoft zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub przerywania Usługi w dowolnym momencie, nawet bez powiadomienia i bez konieczności podawania tego samego uzasadnienia wyżej wymienionych działań. W takich przypadkach wykonanie zobowiązań umownych przez Agesoft dla już potwierdzonych zamówień pozostaje niezmienione. 

  

– Komunikacja pisemna 

Obecne przepisy mogą wymagać, aby niektóre informacje i uwagi, między innymi te, które Agesoft udostępnia użytkownikowi, muszą być przekazywane na piśmie. Korzystając z aplikacji lub składając zamówienie na produkty za pośrednictwem aplikacji, użytkownik zgadza się, że komunikacja z Agesoft odbywa się głównie drogą elektroniczną. W szczególności użytkownik zgadza się na kontakt przez e-mail lub informacje te są mu przekazywane poprzez publikację ostrzeżeń w aplikacji. Do celów umownych użytkownik akceptuje te metody komunikacji elektronicznej. Ta klauzula nie ma wpływu na prawa, które prawo zapewnia użytkownikom aplikacji. 

  

-Zmiany 

Niniejsze warunki ogólne mogą ulec zmianie. W przypadku istotnych zmian Agesoft powiadomi użytkownika, publikując je z najwyższymi dowodami na swoich stronach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji. W przypadku, gdy użytkownik nie zaakceptuje nowych Ogólnych warunków, jest on zobowiązany nie korzystać z usług oferowanych przez aplikację i nie zamawiać produktów za jej pośrednictwem. Zaleca się wydrukowanie kopii niniejszych Ogólnych warunków do wykorzystania w przyszłości. 

  

– Jurysdykcja, obowiązujące prawo i jurysdykcja 

Relacje między Agesoft a użytkownikami podlegają prawu włoskiemu i jurysdykcjizgodnie z którą niniejsze Warunki Ogólne należy interpretować. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach niepodlegających derogacji, forum w Rzymie będzie miało wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących niniejszych Ogólnych warunków i stosunków przez nie regulowanych. 

 

– Przepisy końcowe 

Częściowa nieważnośćJeżeli jeden lub więcej warunków niniejszych ogólnych warunków zostanie uznanych za nieważnenieważne lub nieskuteczne, w całości lub w częścinieważnośćnieważność lub nieskuteczność będą dotyczyć tylko takich warunków lub prognoz i pozostaną warunki ważne i skuteczne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
Wyjątkowość umowyniniejsze Warunki Ogólne i wszelkie inne dokumenty wyraźnie do nich przywołane stanowią całą umowę między Agesoft a użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze dyskusjekorespondencjęnegocjacjewszelkie wcześniejsze umowyporozumienia lub umowy między strony w związku z przedmiotem umowy.
Zrzeczenia sięWszelkie niepowodzenia lub opóźnienia w realizacji (w całości lub w częściktóregokolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków nie mogą być interpretowane jako odstąpienie przez jedną lub drugą stronę od dochodzenia swoich praw lub środków zaradczych.
Przypisanie: Użytkownik aplikacji nie może scedować żadnych praw ani obowiązków określonych w niniejszych ogólnych warunkach bez uprzedniej pisemnej zgody Agesoftnawet w przypadku przeniesienia firmy lub jednostki biznesowejAgesoft może scedować wszelkie prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych ogólnych warunków na spółkę z grupy kapitałowej, do której należy.